Non-foodbank Delft

Goed voor u!

Non-foodbank Delft beschikt niet meer over een magazijn.

Helaas is het niet meer mogelijk om aangeboden goederen
in ontvangst te nemen.

Voor het doneren van goederen werken wij nauw samen met Kringloopwinkel Delft en Rataplan.

Wat doet de Non-foodbank Delft?

Non-foodbank Delft verstrekt roerende goederen zoals meubilair, witgoed, fietsen aan mensen in Delft en omgeving (Delfgauw, Pijnacker, Nootdorp, Den Hoorn) die onder het sociaal minimum leven en niet over financiële middelen voor aanschaf van deze goederen beschikken.

De verstrekkingen zijn bestemd voor:

  1. Cliënten van Voedselbank Delft
  2. Mensen die door maatschappelijke hulpverleningsorganisaties naar ons worden doorverwezen

Hoe kunt u aanvragen?

Via Voedselbank Delft

U kunt zich aanmelden via het formulier van Non-foodbank Delft, dat bij alle uitdeelpunten van Voedselbank Delft te vinden is.

U geeft op het formulier aan welke goederen u nodig hebt en u levert het formulier in bij de financieel adviseur van de Voedselbank.

Na ontvangst van het formulier zal een adviseur van Non-Foodbank Delft een afspraak met u maken voor de afhandeling van de aanvraag.

Via hulpverleningsorganisaties

Uw contactpersoon bij de hulpverleningsorganisatie meldt u aan bij Non-foodbank Delft.

U geeft aan uw contactpersoon op welke goederen u nodig hebt.

De hulpverleningsorganisatie neemt telefonisch of via email contact op met Non-foodbank Delft.
De adviseur van Non-Foodbank Delft maakt een afspraak met u voor de afhandeling van de aanvraag.

Wanneer de aanvraag is afgehandeld, geeft de adviseur van Non-Foodbank Delft een terugkoppeling aan de hulpverleningsorganisatie.

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt het werk van Non-foodbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op IBAN-nummer

NL67 ABNA 0620 3891 41 ten name van:
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken
o.v.v. Non-foodbank Delft