Non-foodbank Delft

Goed voor u!

Vrijwilligers

De doelstelling van Non-foodbank Delft wordt gerealiseerd door inzet van vrijwilligers. Zij stellen hun tijd, kennis en energie beschikbaar en streven daarbij geen eigen belangen na. Persoonlijke drijfveer voor velen is het zich dienstbaar opstellen voor hun naaste. Iedere medewerker/medewerkster wordt gewaardeerd voor zijn of haar inzet en respecteert die van anderen. De privacy van cliënten wordt gewaarborgd.

Heeft u belangstelling, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@nonfoodbankdelft.nl of bel met 06-57887784.