Non-foodbank Delft

Goed voor u!

Privacy

Bij de Non-foodbank Delft vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Non-foodbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

De Non-foodbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen wij uw gegevens niet delen met derden, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen.
Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig vernieuwen, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Wanneer u als vrijwilliger bij de Non-foodbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens en eventuele andere gegevens verwerken.
Als u een donatie wilt doen aan de Non-foodbank Delft, verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft; ook verwerken wij uw contactgegevens als u leverancier of opdrachtnemer bent voor Non-foodbank Delft.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen.

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken
Werkveld Non-foodbank Delft
Burgwal 20
2611 GJ Delft