Non-foodbank Delft

Goed voor u!

Over ons

Non-food bank Delft is een project van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omgeving en kan haar werk dankzij betrokken vrijwilligers uitvoeren.

Doel

Het doel van Non-Foodbank Delft is het verstrekken van – in goede staat verkerende – roerende goederen zoals meubilair, witgoed en fietsen aan mensen in Delft en omgeving die onder het sociaal minimum leven en voor de aanschaf hiervan niet over financiële middelen beschikken.

Financiën

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken (Delfgauw, Pijnacker, Nootdorp, Den Hoorn) heeft geen inkomsten uit verkoop. Zij stelt de gevraagde goederen immers gratis ter beschikking.

Om onze operationele kosten zo laag mogelijk te houden, werken wij uitsluitend met onbetaalde krachten.
Wij hebben, anders dan giften, geen bronnen van inkomsten. Deze giften zijn echter niet genoeg om alle operationele kosten te dekken. Wij hopen, dat u sponsor wilt worden voor een langere periode, maar zijn ook bijzonder blij met een eenmalige gift.

U kunt het werk van Non-Foodbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op:

IBAN: NL67 ABNA 0620 3891 41
ten name van Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken
o.v.v. Non-foodbank Delft

ANBI-goedgekeurd

De RK Stichting Stadsdiaconaat Delft en omstreken is door de belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan ANBI’s zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van erf- en schenkbelasting.

Uw gift wordt voor de volle 100% nuttig gebruikt door Non-foodbank Delft.